Zapytanie ofertowe dot. realizacji usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego i opracowaniu strategii wzorniczej

Z dnia: 2018-11-30

ttshop.pl Paweł Cebulak zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy ttshop.pl Paweł Cebulak oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ttshop.pl W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
 3. Oświadczenia osób dedykowanych do realizacji usługi - załącznik nr 2.
 4. Zestawienie dot. osób dedykowanych do realizacji usługi posiadających doświadczenie w zakresie projektowania produktów w branży zamawiającego - załącznik nr 3.
 5. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w projektowaniu strategii rozwoju produktów - załącznik nr 4.
 6. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w realizacji audytów wzorniczych o wartości co najmniej 50 tysięcy złotych w ciągu ostatnich 5 lat - załącznik nr 5.
 7. Plan realizacji usługi wraz z metodologią realizacji usługi - załącznik nr 6.
 8. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym - załącznik nr 7.
 9. Dokument wskazujący zasady realizacji audytu wzorniczego w odniesieniu do Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i zgodności z dyrektywą w tym zakresie - załącznik nr 8.
 10. Proponowany przez Oferenta wzór umowy warunkowej na realizację przedmiotu zapytania ofertowego lub oświadczenie o braku posiadania wzoru umowy warunkowej - załącznik nr 9
 11. Minimalny wymagany zakres umowy warunkowej - załącznik nr 10.
ładuje
Proszę czekać...
tel: 17 247 22 20
Kościuszki 78, Łańcut


Napisz wiadomość Sklep stacjonarnyDane kontaktowe