Fundusze unijne

Informujemy, że ttshop.pl Paweł Cebulak realizuje projekt pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWA ttshop.pl W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I
OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ? wspófinansowany w ramach Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4.
Wzór na konkurencję.

Nazwa Beneficjenta: ttshop.pl Paweł Cebulak
Nazwa projektu: "WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ttshop.pl W WYNIKU
PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ".

Cel projektu: Celem głównym realizacji projektu jest określenie kierunków rozwoju firmy i budowanie
przewagi konkurencyjnej opartej na wzornictwie przemysłowym z uwzględnieniem potencjału
rynkowego i sprzedażowego GMOTO na podstawie audytu wzorniczego.
Jednym z efektów projektu będzie przyjęcie do wdrożenia strategii wzorniczej.

Całkowita wartość projektu: 129 150,00 PLN;
Wartość kosztów kwalifikowanych: 105 000,00 PLN;
Dofinansowanie projektu z UE: 89 250,00 PLN.

ładuje
Proszę czekać...
tel: 17 247 22 20
Kościuszki 78, Łańcut


Napisz wiadomość Sklep stacjonarnyDane kontaktowe